slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Obetovanie Panny Márie, spomienka
Streda sv. Cecílie, Panny  a mučenice
Štvrtok sv. Klimenta, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sobota sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Štvrtok sv, Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Sobota Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok Výročie posviacky Lateranskej baziliky, sviatok
Piatok sv. Leva Veľkého, pápeža
Sobota sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Nedeľa
Tridsiata druha nedeľa v cezročnom období

 

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda Slávnosť Všetkých svätých
Štvrtok Spomienka na všetkých zosnulých
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Nedeľa
Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Nedeľa
Tridsiata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda sv. Lukáša evanjelistu, sviatok
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. anjelov strážcov, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Františka z Assiského, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Ružencovej Panny Márie, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Kozmu a Damiána mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Štvrtok sv. Václava, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Sobota sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Ondreja Kima Tageona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Štvrtok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Pia z Pietralčíny, kňaza, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa, spomienka
Štvrtok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Piatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sobota sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Marka Križina, Melichara Grodzieského a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
Piatok Narodenie Panny Márie, sviatok
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata prva nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata druha nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Pia X., pápeža, spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Podkategórie

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme