slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Desiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Antona Paduánskeho, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Nedeľa
Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

Najsvätejšej Trojice

Pondelok   sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Desiata nedeľa v cezročnom období

 

Zoslania Ducha Svätého

Pondelok   Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Nedeľa
Najsvätejšej Trojice, slávnosť

 

Šiesta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metóda biskupa, hlavných patrónov žilinskej diecézy
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období

 

Siedma nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Prvá pôstna nedeľa

 

Prvá pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Druhá pôstna nedeľa

 

Druhá pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Tretia pôstna nedeľa

 

Tretia pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Štvrtá pôstna nedeľa

 

Štvrtá pôstna nedeľa

Pondelok   sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa
Piata pôstna nedeľa

 

Piata pôstna nedeľa

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria 
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa
Nedeľa utrpenia Pána - Palmová

 

Palmová nedeľa

Pondelok   svätého týždňa
Utorok svätého týždňa
Streda svätého týždňa
Štvrtok Pánovej večere
Piatok utrpenie Pána
Sobota Svätá sobota
Nedeľa
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMRTVYCHVSTANIA

 

Veľkonočná nedeľa

Pondelok   VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Utorok VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Streda VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Štvrtok VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Piatok VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Sobota VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
Nedeľa
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pondelok   po 2. veľkonočnej nedeli
Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
Streda po 2. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
Nedeľa
Tretia veľkonočná nedeľa

 

Tretia veľkonočná nedeľa

Pondelok   sv. Juraja, mučeníka, spomienka
Utorok sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Sobota sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy, sviatok
Nedeľa
Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

Podkategórie

Free Joomla templates by Ltheme