slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Ondreja Kima Tageona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Štvrtok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Pia z Pietralčíny, kňaza, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Streda sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa, spomienka
Štvrtok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Piatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sobota sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Nedeľa
Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Marka Križina, Melichara Grodzieského a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
Piatok Narodenie Panny Márie, sviatok
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata prva nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata druha nedeľa v cezročnom období

 

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Pia X., pápeža, spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Streda v Cezročnom období
Štvrtok sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza mučeníka
Utorok Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Osemnásta nedeľa v cezročnom období - Premenenie Pána

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Dominika, kňaza, spomienka
Streda sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
Štvrtok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Piatok sv. Kláry, panny, spomienka
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Utorok sv. Alfonza de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda spomienka na Porciunkulu
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Sobota Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Nedeľa
Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Jakuba apoštola, sviatok
Streda sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Štvrtok sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Marty, Márie a Lazara, spomienka
Nedeľa
Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Utorok v Cezročnom období
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Márie Magdalény, sviatok
Nedeľa
Šesnásta nedeľa v cezročnom období

 

Štrnásta v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Streda v Cezročnom období
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa
Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Trinásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Cyrila a Metóda, slávnosť
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa
Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
Piatok v Cezročnom období
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa
Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok   v Cezročnom období
Utorok v Cezročnom období
Streda sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Štvrtok v Cezročnom období
Piatok v Cezročnom období
Sobota Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Nedeľa
Dvanásta nedeľa v cezročnom období

 

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme