slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Siedma nedeľa v Cezročnom období (21. - 27. 2. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Katedra sv. Petra, apoštola
Streda sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Ôsma nedeľa v Cezročnom období

Šiesta nedeľa v Cezročnom období (14. - 20. 2. 2022)

Pondelok   sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupov, patrónov Európy, sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma nedeľa v Cezročnom období

Piata nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 2. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Školastiky, panny, spomienka
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období (31. 1. - 6. 2. 2022)

Pondelok   sv. Jána Bosca, spomienka
Utorok Féria
Streda Obetovanie Pána - Hromnice, sviatok
Štvrtok sv. Blažeja, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  sv. Agáty, panny a mučenice
Nedeľa Piata nedeľa v Cezročnom období

Tretia nedeľa v Cezročnom období (24. - 30. 1. 2022)

Pondelok   sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Streda sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Štvrtok sv. Angeli Meriči, panny, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Druhá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 1. 2022)

Pondelok   sv. Antona, opáta, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Agnesy, panny a mučenice
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia nedeľa v Cezročnom období

Nedeľa krstu Pána (10. - 16. 1. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období

Druhá nedeľa po Narodení Pána (3. - 9. 1. 2022)

Pondelok   Najsvätejšieho mena Ježiš
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Zjavenie Pána, slávnosť
Piatok po Zjavení Pána
Sobota  po Zjavení Pána
Nedeľa Nedeľa krstu Pána

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme