Zoslanie Ducha Svätého (6. - 12. 6. 2022)

Pondelok   Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Siedma veľkonočná nedeľa (30. 5. - 5. 6. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda sv. Justína, mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Sobota  Féria
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého

Šiesta veľkonočná nedeľa (23. - 29. 5. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. - 22. 5. 2022)

Pondelok   sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa šiesta veľkonočná

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (9. - 15. 5. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sobota   sv. Mateja, apoštola, sviatok
Nedeľa Piata veľkonočná

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (25. 4. - 1. 5. 2022)

Pondelok   sv. Marka, evanielistu
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi a spolupatrónky Európy
Sobota  Féria
Nedeľa Piata tretia veľkonočná

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA (18. - 24. 4. 2022)

PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Palmová nedeľa (11. - 17. 4. 2022)

PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA
UTOROK SVÄTEHO TÝŽDŇA
STREDA SVÄTÉHO TÝŽDŇA
ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA
PIATOK UTRPENIA PÁNA
SVÄTÁ SOBOTA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMRTVYCHVSTANIA

Piata pôstna nedeľa (4. - 10. 4. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Kvetná nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa (28. 3. - 3. 4. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa (21. - 27. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Zvestovanie Pána, slávnosť
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa (14. - 20. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Jozefa, slávnosť
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa

Prvá pôstna nedeľa (7. - 13. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa

Ôsma nedeľa v Cezročnom období (28. 2. - 6. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa
Free Joomla templates by Ltheme