Jedenásta nedeľa v cezročnom období (15. -21. 6. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

Najsvätejšej Trojice 8. - 14. 6. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa cirkvi
Nedeľa Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

Zoslanie Ducha Svätého (1. - 7. 6. 2020)

Pondelok    Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza
Piatok sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Sobota  Féria
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Siedma veľkonočná nedeľa (25. - 31. 5. 2020)

Pondelok    po siedmej veľkonočnej nedeli
Utorok sv. Filipa Neriho, kňaza
Streda po siedmej veľkonočnej nedeli
Štvrtok po siedmej veľkonočnej nedeli
Piatok po siedmej veľkonočnej nedeli
Sobota  po siedmej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Zoslanie Ducha svätého

Šiesta veľkonočná nedeľa (18. - 24. 5. 2020)

Pondelok    po šiestej veľkonočnej nedeli
Utorok po šiestej veľkonočnej nedeli
Streda po šiestej veľkonočnej nedeli
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok po šiestej veľkonočnej nedeli
Sobota  po šiestej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

Piata nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 2. 2020)

Pondelok    po piatej veľkonočnej nedeli
Utorok po piatej veľkonočnej nedeli
Streda Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Piatok po piatej veľkonočnej nedeli
Sobota  sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Štvrtá veľkonočná nedeľa (4. - 10. 5. 2020)

Pondelok    po štvrtej veľkonočnej nedeli
Utorok po štvrtej veľkonočnej nedeli
Streda po štvrtej veľkonočnej nedeli
Štvrtok po štvrtej veľkonočnej nedeli
Piatok po štvrtej veľkonočnej nedeli
Sobota  po štvrtej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

Tretia veľkonočná nedeľa (27. 4. - 3. 5. 2020)

Pondelok    po tretej veľkonočnej nedeli
Utorok po tretej veľkonočnej nedeli
Streda sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľkya Cirkvi, patrónky Európy
Štvrtok po tretej veľkonočnej nedeli
Piatok sv.Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
Sobota  sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva (20. - 26. 4. 2020)

Pondelok    po druhej veľkonočnej nedeli
Utorok po druhej veľkonočnej nedeli
Streda po druhej veľkonočnej nedeli
Štvrtok sv. Vojtecha, spomienka
Piatok sv. Juraja, spomienka
Sobota  sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa (13. - 19. 4. 2020)

Pondelok    Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočný streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočný sobota
Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva

Piata pôstna nedeľa (30. 3. - 5. 4. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa (6. 4. - 12. 4. 2020)

Pondelok    Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa
Štvrtok Zelený štvrtok, pamiatka Pánovej večere
Piatok Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota  Biela sobota, Veľkonočná vigília
Nedeľa Veľkonočná nedeľa, slávenie Pánovho zmrtvychvstania

Štvrtá pôstna nedeľa (23. - 29. 3. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Zvestovanie Pána, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa (16. - 22. 3. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

Free Joomla templates by Ltheme