Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období (21. - 27. 9. 2020)

Pondelok    sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Utorok Féria
Streda sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období (14. - 20. 9. 2020)

Pondelok    Povýšenie sv. Kríža, sviatok
Utorok Sedembolestná Panny Márie, slávnosť
Streda sv. Kornélia a Cypriána, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 9. 2020)

Pondelok    sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov
Utorok Narodenie Panny Márie, patrocínium
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Najsvätejšieho mena Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (31. 8. - 6. 9. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Gregora Veľkého
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (24. - 30. 8. 2020)

Pondelok    sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Moniky, spomienka
Piatok sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období (17. - 23. 8. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Piatok sv. Pia X., pápeža
Sobota  Panny Márie Kráľovnej
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období (10. - 16. 8. 2020)

Pondelok    sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Utorok sv. Kláry, panny, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období (3. - 9. 8. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Streda výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok Premenenia Pána, sviatok
Piatok Féria
Sobota  sv. Dominika, kňaza, spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období (27. 7. - 2. 8. 2020)

Pondelok    Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Marty, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Sobota  sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Šesnásta nedeľa v Cezročnom období (20. - 26. 7. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Márie Magdalény, sviatok
Štvrtok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Piatok Féria
Sobota  sv. Jakuba, apoštola
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období (13. - 19. 7. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
Piatok Sv. Andreja Svorada a Benedikta, spomienka
Sobota  sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Nedeľa Šesnásta nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť Cyrila a Metóda (6. - 12. 7. 2020)

Pondelok    sv. Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Trinásta nedeľa v cezročnom období (29. 6. - 5. 7. 2020)

Pondelok    sv. Petra a Pavla, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Návšteva Panny Márie u Alžbety, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Cyrila a Metóda, slávnosť

Dvanásta nedeľa v cezročnom období (22. - 28. 6. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období
Free Joomla templates by Ltheme