slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Fatimská sobota 5. október 2019

Pozývame na Fatimskú sobotu, 5.10.2019, pod názvom:
"V Máriijnej šlole", pod vedením
otca biskupa Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa.
Program:
16:00 hod. vysluhovanie sviatosti zmierenia
17:15 hod. modlitba posvätného ruženca
18:00 hod. sv. omša, celebruje Mons. Tomáš Galis

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 9. 2019)

Pondelok    Sv. Pia z Pietralčiny
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Kozmu a Damiána
Piatok Sv. Vincenta de Paul
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (16. - 22. 9. 2019)

Pondelok    Sv. Kornélia a Cypriána
Utorok Sv. Belarmína
Streda Féria
Štvrtok Sv. Januára
Piatok Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Conga Hasanga a spoločníkov mučeníkov
Sobota  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (9. - 15. 9. 2019)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie
Piatok Sv. Jána Zlatoústeho
Sobota  Povýšenie svätého kríža
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, Sedembolestnej Panny Márie PS

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (2. - 8. 9. 2019)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Sv. Gregora Veľkého
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Troch košických mučeníkov
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (25. 8. - 1. 9. 2019)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Sv. Moniky
Streda Sv. Augustína
Štvrtok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (18. - 25. 8. 2019)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Pia X., pápeža
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej
Piatok Sv. Ruženy Límskej
Sobota  Sv. Bartolomeja, apoštola
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (11. - 18. 8. 2019)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Sv. Jany de Chantal, rehoľníčky
Utorok Sv. Ponciána a Hypolita, mučeníkov
Streda Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Štvrtok Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť, prikázany sviatok
Piatok Sv. Štefana Uhorského, kráľa
Sobota  Sv. Euzébia, pápeža
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (4. - 11. 8. 2019)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky Santa Maggióre
Utorok Premenenie Pána, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Terézie Benedikty od Kríža, spolupatrónky Európy, sviatok
Sobota  Sv. Vavrinca, sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (28. 7. – 4. 8. 2019)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sv. Marty
Utorok Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Streda sv. Ignáca z Loyoly
Štvrtok sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly
Sobota  Prvá sobota, spomienka na Pannu Máriu
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (21. - 28. 7. 2019)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sviatok sv. Márie Magdalény, učeníčky Pána
Utorok sviatok sv.Brigity Švédskej, rehoľníčky a spolupatrónky Európy
Streda Féria
Štvrtok sviatok sv. Jakuba, apoštola
Piatok Sv. Joachíma a Anny, rodičov Panny Márie
Sobota  Féria
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (14. - 21. 7. 2019)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Sv. Bonaventútu biskupa  a učiteľa Cirkvi
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Streda Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Trinásta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 7. 2019)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Návšteva Panny Márie, sviatok
Streda Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
Sobota  Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Štrnásta nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 7. 2019)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Benedikta z Nursie, opáta a spolupatróna Európy, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme