slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (22. - 28. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Jána Pavla II., pápeža
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Streda Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Štvrtok Sv. Lukáša, evanjelistu
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok Sv. anjelov strážcov, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Sv. Františka Asisského, spomienka
Piatok Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období (24. - 30. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Sv. Michala, Gabriel a Rafaela, archanjelov, sviatok
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ondreja Kima, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Piatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Sobota  Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (3. - 9. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Mareka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Sobota  Narodenie Panny Márie, sviatok
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (27. 8. - 2. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Moniky, spomienka 
Utorok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme