slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (12. - 18. 2. 2018)

Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa, v roku "B"

Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (5. - 11. 2. 2018)

Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Utorok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Školastiky, panny, spomienka
Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (29. 1. - 4. 2. 2018)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Štvrtok féria
Piatok Obetovanie Pána, sviatok
Sobota  Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (22. - 28. 1. 2018)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Piatok Sv. Timoteja a sv. Títa, biskupov
Sobota  Sv. Angely Merici, panny
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (15. - 21. 1. 2018)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Antona, opáta
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Krst Krista Kráľa (8. - 14. 1. 2018)

Nedeľa Krst Krista Kráľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (1. - 7. 1. 2018)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa  
Pondelok   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Utorok sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského
Streda vo vianočnom období
Štvrtok vo vianočnom období
Piatok vo vianočnom období
Sobota  Zjavenie Pána - slávnosť
Nedeľa Krst Krista Kráľa

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme