Tretia veľkonočná nedeľa v roku "B" (16. - 22. 4. 2018)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "B"

Nedeľa Božieho Milosrdenstva v roku "B" (9. - 15. 4. 2018)

Nedeľa Nedeľa Božieho Milosrdenstva v roku "B"
Pondelok   Zvestovanie Pána, slávnosť
Utorok Féria
Streda Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "B"

Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "B" (2. - 8. 4. 2018)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "B"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda
Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočná sobota
Nedeľa Nedeľa Božieho Milosrdenstva v roku "B"

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána v roku "B" (26. 3. - 1. 4. 2018)

Nedeľa Kvetná nedeľa, v roku "B"
Pondelok   vo Veľkom týždni
Utorok vo Veľkom týždni
Streda vo Veľkom týždni
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota  Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "B"

Piata pôstna nedeľa, v roku "B" (19. - 25. 3. 2018)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   Sv. Jozefa, ženích Panny Márie, slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Kvetná nedeľa, v roku "B"

Štvrtá pôstna nedeľa, v roku "B" (12. - 18. 3. 2018)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa, v roku "B"

Tretia pôstna nedeľa, v roku "B" (5. - 11. 3. 2017)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa, v roku "B"

Druhá pôstna nedeľa, v roku "B" (26. 3. - 4. 3. 2018)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa, v roku "B"

Prvá pôstna nedeľa, v roku "B" (19. - 25. 2. 2018)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa, v roku "B"

Free Joomla templates by Ltheme