slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"(18. - 24. 6. 2018)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B" (11. - 17. 6. 2018)

Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Antona Paduánskeho, kňaza, učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Deviata nedeľa v cezročnom období v roku "B" (4. - 10. 6. 2018)

Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Najsvätejšej Trojice (28. 5. - 2. 6. 2018)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Zoslanie Ducha Svätého (21. - 27. 5. 2018)

Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého
Pondelok   Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza
Piatok Féria
Sobota  Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Siedma veľkonočná nedeľa v roku "B" (14. 20. 5. 2018)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "B" (7. - 13. 5. 2018)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "B"

Piata veľkonočná nedeľa v roku "B" (30. 4. - 6. 5. 2018)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Jozefa, robotníka, spomienka
Streda Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "B"

Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "B" (23. - 29. 4. 2018)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok Sv. Juraja, mučeníka
Streda Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "B"

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme