Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"(18. - 24. 6. 2018)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B" (11. - 17. 6. 2018)

Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Antona Paduánskeho, kňaza, učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Deviata nedeľa v cezročnom období v roku "B" (4. - 10. 6. 2018)

Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Najsvätejšej Trojice (28. 5. - 2. 6. 2018)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období v roku "B"

Zoslanie Ducha Svätého (21. - 27. 5. 2018)

Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého
Pondelok   Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza
Piatok Féria
Sobota  Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Siedma veľkonočná nedeľa v roku "B" (14. 20. 5. 2018)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "B" (7. - 13. 5. 2018)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "B"

Piata veľkonočná nedeľa v roku "B" (30. 4. - 6. 5. 2018)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Jozefa, robotníka, spomienka
Streda Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "B"

Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "B" (23. - 29. 4. 2018)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok Sv. Juraja, mučeníka
Streda Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "B"

Free Joomla templates by Ltheme