slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 8. 2018)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Utorok Sv. Pia X., pápeža, spomienka
Streda Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Bartolomeja, apoštola, svietok
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 8. 2018)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Streda Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (6. - 12. 8. 2018)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Premenenie Pána, sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Štvrtok Sv. Terézie Benedikty od kríža, sviatok
Piatok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Sobota  Sv. Kláry, panny, spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (30. 7. - 5. 8. 2018)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Utorok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Streda Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 7. 2018)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Štvrtok Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Gorazda a spoločníkov -spomienka
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (16. - 22. 7. 2017)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Utorok Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Štrnásta nedeľa v cezročnom období (9. - 15. 7. 2018)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Trinásta nedeľa v cezročnom období (2. - 8. 7. 2018)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Návšteva Panny Márie, sviatok
Utorok Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Sv. Cyrila a Metóda, slovanských vierozvestov
Piatok Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľobovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Narodenie sv. Jána Krstiteľa (25. 6. - 1. 7. 2018)

Nedeľa Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme