Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 8. 2018)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Utorok Sv. Pia X., pápeža, spomienka
Streda Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Bartolomeja, apoštola, svietok
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 8. 2018)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Streda Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (6. - 12. 8. 2018)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Premenenie Pána, sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Štvrtok Sv. Terézie Benedikty od kríža, sviatok
Piatok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Sobota  Sv. Kláry, panny, spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (30. 7. - 5. 8. 2018)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Utorok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Streda Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 7. 2018)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Utorok Féria
Streda Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Štvrtok Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Gorazda a spoločníkov -spomienka
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (16. - 22. 7. 2017)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Utorok Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Štrnásta nedeľa v cezročnom období (9. - 15. 7. 2018)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Trinásta nedeľa v cezročnom období (2. - 8. 7. 2018)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Návšteva Panny Márie, sviatok
Utorok Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Sv. Cyrila a Metóda, slovanských vierozvestov
Piatok Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľobovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Narodenie sv. Jána Krstiteľa (25. 6. - 1. 7. 2018)

Nedeľa Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Free Joomla templates by Ltheme