Tridsiata štvrtá nedeľa v roku "A"  (27. 11. - 3. 12. 2012)

Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Ondreja, apoštola
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B" 

Tridsiata tretia nedeľa v roku "A"  (20. - 26. 11. 2016)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok Obetovanie Panny Márie, spomienka
Streda sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Sobota  sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v roku "A" 

Tridsiata druhá nedeľa v roku "A" (13. - 19. 11. 2017)

Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Sobota  Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v roku "A" 

Tridsiata prvá nedeľa v roku "A"  (6. - 12. 11. 2017)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Piatok Sv. Leva Veľkého, pápeža  a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota  Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v roku "A" 

Free Joomla templates by Ltheme