Piata veľkonočná nedeľa v roku "A" (15. - 21. 5. 2017)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"

Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A" (8. - 14. 5. 2015)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "A"

Tretia veľkonočná nedeľa v roku „A“ (1. - 7. 5. 2017)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Štvrtok sv. Floriána, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A"

Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A" (24. - 30. 4. 2017)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A"
Pondelok   sv. Juraja, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Mareka, evanjelistu - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "A"

Free Joomla templates by Ltheme