Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A" (12. - 18. 6. 2017)

Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "A"

Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A" (5. - 11. 6. 2017)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyšieho a Večného kňaza, sviatok
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, spomienka
Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A"

Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A" (29. 5. - 4. 6. 2017)*

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok sv. Justína
Piatok féria
Sobota  sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A"

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok sv. Filipa Neriho
Sobota  féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A"

Free Joomla templates by Ltheme