slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A" (12. - 18. 6. 2017)

Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "A"

Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A" (5. - 11. 6. 2017)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyšieho a Večného kňaza, sviatok
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, spomienka
Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A"

Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A" (29. 5. - 4. 6. 2017)*

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok sv. Justína
Piatok féria
Sobota  sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A"

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok sv. Filipa Neriho
Sobota  féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A"

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme