Štrnásta nedeľa v roku "A" (10. - 16. 7. 2017)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "A"

Trinásta nedeľa v roku "A" (3. - 9. 7. 2017)

Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "A"

Dvanásta nedeľa v roku "A" (26. 6. - 2. 7. 2017)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "A"

Jedenásta nedeľa v roku "A" (19. - 25. 6. 2017)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Štvrtok féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa Davanásta nedeľa v roku "A"

Free Joomla templates by Ltheme