slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štrnásta nedeľa v roku "A" (10. - 16. 7. 2017)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "A"

Trinásta nedeľa v roku "A" (3. - 9. 7. 2017)

Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "A"

Dvanásta nedeľa v roku "A" (26. 6. - 2. 7. 2017)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "A"

Jedenásta nedeľa v roku "A" (19. - 25. 6. 2017)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Štvrtok féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa Davanásta nedeľa v roku "A"

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme