Premenenie Pána v roku "A" (7. -13. 8. 2017)

Nedeľa Premenenie Pána v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Streda Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice
Štvrtok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Piatok Sv. Kláry, panny - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "A" 

Sedemnásta nedeľa v roku "A" (31. 7. - 6. 8. 2017)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Porciunkulové odpustky
Štvrtok féria
Piatok Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Premenenie Pána - sviatok v roku "A" 

Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A" (24. 30. 7. 2017)

Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Streda Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Štvrtok Sv. Gorazda a spoločníkov
Piatok féria
Sobota  Sv. Marty - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"

Pätnásta nedeľa v roku „A“ (17. - 23. 7. 2017)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Márie Magdalény - sviatok
Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"

Free Joomla templates by Ltheme