slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (15. - 21. 8. 2016)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 8. 2016)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice
Streda Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Štvrtok Sv. Kláry, panny - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Osemnásta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 8. 2016)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza - spomienka
Piatok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Sobota  Premenenie Pána - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Utorok Sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie - spomienka
Streda Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Štvrtok Féria
Piatok sv. Marty - spomienka
Sobota  Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Šesnásta nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 7. 2016)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Márie Magdalény - spomienka
Sobota  sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 7. 2016)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota  Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období

Štrnásta nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 7. 2016)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Cyrila a Metóda, slovanských vierozvestov - slávnosť
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Trinásta nedeľa v cezročnom období (27. 6. - 3. 7. 2016)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Streda Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Návšteva Panny Márie - sviatok
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Dvanásta nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 6. 2016)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Narodenie Sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Jedenásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 6. 2016)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Desiata nedeľa v cezročnom období (6. - 12. 6. 2016)

Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Deviata nedeľa v cezročnom období (30. 5. - 5. 6. 2016)

Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Justína - spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice - slávnosť (23. - 29. 5. 2016)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice - slávnosť
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Deviata nedeľa v cezročnom období

Zoslanie Ducha Svätého (16. - 22. 5. 2016)

Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého
Pondelok   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyšieho a Večného Kňaza
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice - slávnosť 

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Copyright © 2023 Farnosť Rajecká Lesná
Free Joomla templates by Ltheme