slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Jedenásta nedeľa v cezročnom období "B" (15. - 21. 6. 2015)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "B"

Desiata nedeľa v cezročnom období "B" (8. - 14. 6. 2015)

Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období "B"

Najsvätejšej Trojice "B" (1. - 7. 6. 2015)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B"
Pondelok   Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Utorok féria
Streda sv. Karola Lwanguu a spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť
Piatok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období "B"

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "B" (25. - 31. 5. 2015)

Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "B"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok Sv. Filipa Nériho, kňaza - spomienka
Streda féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiaša Krista, Najvyšieho a Večného Kňaza
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B"

Siedma Veľkonočná nedeľa "B" (18. - 24. 5. 2015)

Nedeľa Siedma Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po VII. veľkonočnej nedeli
Utorok po VII. veľkonočnej nedeli
Streda po VII. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po VII. veľkonočnej nedeli
Piatok po VII. veľkonočnej nedeli
Sobota po VII. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "B"

Šiesta Veľkonočná nedeľa "B" (11. - 17. 5. 2015)

Nedeľa Šiesta Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po VI. veľkonočnej nedeli
Utorok po VI. veľkonočnej nedeli
Streda Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - ľobovoľná spomienka
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok po VI. veľkonočnej nedeli
Sobota Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Nedeľa Siedma Veľkonočná nedeľa "B"

Piata Veľkonočná nedeľa "B" (4. - 10. 5. 2015)

Nedeľa Piata Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po V. veľkonočnej nedeli
Utorok po V. veľkonočnej nedeli
Streda po V. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po V. veľkonočnej nedeli
Piatok po V. veľkonočnej nedeli
Sobota po V. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta Veľkonočná nedeľa "B"

Štvrtá Veľkonočná nedeľa "B" (27. 4. - 3. 5. 2015)

Nedeľa Štvrtá Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po IV. veľkonočnej nedeli
Utorok po IV. veľkonočnej nedeli
Streda Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok po IV. veľkonočnej nedeli
Piatok Sv. Jozefa robotníka - spomienka
Sobota Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Piata Veľkonočná nedeľa "B"

Tretia Veľkonočná nedeľa "B" (20. - 26. 4. 2015)

Nedeľa Tretia Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po III. veľkonočnej nedeli
Utorok Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda po III. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok Sv. Juraja, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Sobota Sv. Marka, evanjelistu - sviatok
Nedeľa Štvrtá Veľkonočná nedeľa "B"

Druhá Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva "B" (13. - 19. 4. 2015)

Nedeľa Druhá Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva "B"
Pondelok   po II. veľkonočnej nedeli
Utorok po II. veľkonočnej nedeli
Streda po II. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po II. veľkonočnej nedeli
Piatok po II. veľkonočnej nedeli
Sobota po II. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Tretia Veľkonočná nedeľa "B"

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "B" (6. - 12. 4. 2015)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "B"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota Veľkonočná sobota
Nedeľa Druhá Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva "B"

Kvetná nedeľa, Utrpenie Pána v roku "B" (30. 3. - 5. 4. 2015)

Nedeľa Kvetná nedeľa, Utrpenie Pána v roku "B"
Pondelok   Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa
Štvrtok Zelení štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "B"

Piata pôstna nedeľa v roku "B" (23. - 29. 3. 2015)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po piatej pôstnej nedeli
Utorok po piatej pôstnej nedeli
Streda Zvestovanie Pána - slávnosť
Štvrtok po piatej pôstnej nedeli
Piatok po piatej pôstnej nedeli
Sobota po piatej pôstnej nedeli
Nedeľa Kvetná nedeľa, Utrpenie Pána v roku "B"

Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B" (16. - 22. 3. 2015)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po štvrtej pôstnej nedeli
Utorok po štvrtej pôstnej nedeli
Streda po štvrtej pôstnej nedeli
Štvrtok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Piatok po štvrtej pôstnej nedeli
Sobota po štvrtej pôstnej nedeli
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B"

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme