Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B" (21. - 27. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Matúša, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "B" (14. - 20. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Utorok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Streda Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B" (7. - 13. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Utorok Narodenie Panny Márie - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B" (31. 8. - 6. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B" (24. - 30. 8. 2015)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Moniky - spomienka
Piatok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období "B" (17. - 23. 8. 2015)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Sobota  Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B"

Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B" (10. - 16. 8. 2015)

Nedeľa Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Utorok Sv. Kláry, panny - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Sobota  Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť (prikázaný sviatok)
Nedeľa Dvatsiata nedeľa v cezročnom období "B"

Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B" (3. - 9. 8. 2015)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza - spomienka
Streda Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok Premenenie Pána - sviatok
Piatok féria
Sobota  Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Nedeľa Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B" (27. 7. - 2. 8. 2015)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Marty - spomienka
Štvrtok Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Piatok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Sobota  Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B" (20. - 26. 7. 2015)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Márie Magdalény - spomienka
Štvrtok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Piatok féria
Sobota  Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B"

 

Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B" (13. - 19. 7. 2015)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Piatok Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B"

 

Sv. Cyrila a Metóda, slovanských zvierozvestov "B" (6. - 12. 7. 2015)

Nedeľa Sv. Cyrila a Metóda, slovanských zvierozvestov "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Trinásta nedeľa v cezročnom období "B" (29. 6. - 5. 7. 2015)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Návšteva Panny Márie - sviatok
Piatok Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Sv Cyrila a Metóda, slovanských zvierozvestov "B"

Dvanásta nedeľa v cezročnom období "B" (22. - 28. 6. 2015)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období "B"
Free Joomla templates by Ltheme