slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B" (21. - 27. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Matúša, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "B" (14. - 20. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Utorok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Streda Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B" (7. - 13. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Utorok Narodenie Panny Márie - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B" (31. 8. - 6. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B" (24. - 30. 8. 2015)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Moniky - spomienka
Piatok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "B"

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období "B" (17. - 23. 8. 2015)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Sobota  Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "B"

Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B" (10. - 16. 8. 2015)

Nedeľa Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Utorok Sv. Kláry, panny - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Sobota  Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť (prikázaný sviatok)
Nedeľa Dvatsiata nedeľa v cezročnom období "B"

Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B" (3. - 9. 8. 2015)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza - spomienka
Streda Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok Premenenie Pána - sviatok
Piatok féria
Sobota  Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Nedeľa Deväťnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B" (27. 7. - 2. 8. 2015)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Marty - spomienka
Štvrtok Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Piatok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Sobota  Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B" (20. - 26. 7. 2015)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Márie Magdalény - spomienka
Štvrtok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Piatok féria
Sobota  Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B"

 

Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B" (13. - 19. 7. 2015)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Piatok Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B"

 

Sv. Cyrila a Metóda, slovanských zvierozvestov "B" (6. - 12. 7. 2015)

Nedeľa Sv. Cyrila a Metóda, slovanských zvierozvestov "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Trinásta nedeľa v cezročnom období "B" (29. 6. - 5. 7. 2015)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Návšteva Panny Márie - sviatok
Piatok Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Sv Cyrila a Metóda, slovanských zvierozvestov "B"

Dvanásta nedeľa v cezročnom období "B" (22. - 28. 6. 2015)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období "B"

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme