Siedma nedeľa v období cez rok, "A" (24. 2. - 2. 3. 2014)

Nedeľa Siedma nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie - prvá sobota v mesiaci
Nedeľa Ôsma nedeľa v období cez rok, "A"

Piata nedeľa v období cez rok, "A" (10. - 16. 2. 2014)

Nedeľa Piata nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Sv. Školastiky, panny - spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metóda, biskupa - patróni diecézy
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Šiesta nedeľa v období cez rok, "A"

Šiesta nedeľa v období cez rok, "A" (17. - 23. 2. 2014)

Nedeľa Šiesta nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Nedeľa Siedma nedeľa v období cez rok, "A"

Štvrtá nedeľa v cezročnom období, Obetovanie pána "A" (3. - 9. 2. 2013)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v roku "A"
Pondelok   Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Utorok féria 
Streda Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Štvrtok

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

Piatok féria
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v období cez ro,k "A"

 

Tretia nedeľa v období cez rok, "A" (27. 1. - 2. 2. 2014)

Nedeľa Tretia nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Sobota Panny Márie - prvá sobota v mesiaci
Nedeľa Štvrtá nedeľa v období cez rok, Obetovania Pána "A"

Druhá nedeľa v období cez rok, "A" (20.-26. 1. 2014)

Nedeľa Druhá nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Nedeľa Tretia nedeľa v období cez rok, "A"

Krst Krista Pána, "A" (13. - 19. 1. 2014)

Nedeľa Krst Krista Pána, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Antona, opáta - spomienka
Sobota Féria
Nedeľa Druhá nedeľa v období cez rok, "A"

Druhá nedeľa po Narodení Pána, "A" (6. - 12. 1. 2014)

Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána, "A"
Pondelok   Zjavenie Pána - slávnosť
Utorok Féria po zjavení Pána
Streda Féria po zjavení Pána
Štvrtok Féria po zjavení Pána
Piatok Féria po zjavení Pána
Sobota Féria po zjavení Pána
Nedeľa Krst Krista Pána, "A"
Free Joomla templates by Ltheme