Siedma veľkonočná nedeľa, "A" (2. - 8. 6. 2014)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 7. veľkonočnej nedeli
Utorok sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Streda po 7. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A"

Šiesta veľkonočná nedeľa, "A" (26.5 - 1. 6. 2014)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Nanebovystúpenie Pána - slávnosť
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, "A"

Piata veľkonočná nedeľa, "A" (19.-25. 5. 2014)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 5. veľkonočnej nedeli
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
Streda po 5. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa, "A"

Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A" (12. - 18. 5. 2014)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 4. veľkonočnej nedeli
Utorok Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - spomienka
Streda Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
Piatok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa, "A"

Tretia veľkonočná nedeľa, "A" (5. - 11. 5. 2014)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 3. veľkonočnej nedeli
Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A"

Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva, "A" (28. 4. - 4. 5. 2014)

Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
Piatok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa, "A"

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, "A" (21. - 27. 4. 2014)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, "A"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný  štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota Veľkonočná sobota
Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva, "A"

Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána "A" (14. - 20. 4. 2014)

Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána, "A"
Pondelok   Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, "A"

Piata pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (7. - 13. 4. 2014)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána, "A"

Štvrtá pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (31. 3. - 6. 4. 2014)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa v období cez rok, "A"

Tretia pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (24.-30. 3. 2014)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Zvestovanie Pána - slávnosť
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"

Druhá pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (17.-23. 3. 2014)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v období cez rok, "A"

Prvá pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (10. - 16. 3. 2014)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"

Ôsma nedeľa v období cez rok, "A" (3. - 9. 3. 2014)

Nedeľa Ôsma nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda, pôst v celej Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Free Joomla templates by Ltheme