Povýšenie Sv. Kríža "A" (15. - 21. 9. 2014)

Nedeľa Povýšenie Sv. Kríža "A"
Pondelok   Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska
Utorok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Ondreja Kima a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

 

Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A" (8. - 14. 9. 2014)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Narodenie Panny Márie
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Povýšenie kríža "A"

Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A" (1.-7. 9. 2014)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Moniky - spomienka
Štvrtok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A" (18. - 24. 8. 2014)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Piatok Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"

Devätnásta nedeľa cezročnom období "A" (11.-17. 8. 2014)

Nedeľa Devätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Kláry, panny - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka
Piatok Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A"

Osemnásta nedeľa cezročnom období "A" (4.-10. 8. 2014)

Nedeľa Osemnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Jána Vianneyho, kňaza - spomienka
Utorok féria
Streda Premenenie Pána - sviatok
Štvrtok féria
Piatok Sv. Dominka, kňaza - spomienka
Sobota Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa cezročnom období "A"

Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A" ˇ28. 7. - 3. 8. 2014)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Marty - spomienka
Streda Bl. Zdenky, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Ignáca z Loyola, kňaza - spomienka
Piatok Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Osemnásta nedeľa cezročnom období "A"

Šesnásta nedeľa cezročnom období "A" (21.-27. 7. 2014)

Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Márie Magdalény - spomienka
Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - spomienka - spomienka
Štvrtok féria
Piatok

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"

Pätnásta nedeľa cezročnom období "A" (14.-20. 7. 2014)

Nedeľa Pätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Štvrtok Sv. Andrea - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"

Štrnásta nedeľa cezročnom období "A" (7. - 13. 7. 2014)

Nedeľa Štrnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Pätnásta nedeľa cezročnom období "A"

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť, "A" (30. 6. - 6. 7. 2014)

Nedeľa Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť, "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Návšteva Panny Márie - sviatok
Štvrtok Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Piatok féria
Sobota Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť
Nedeľa Štrnásta nedeľa cezročnom období "A"

Najsvätejšej Trojice "A" (16.-22. 6. 2013)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Navsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "A"

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A" (9.-15. 6. 2014)

Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria
Streda Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"
Free Joomla templates by Ltheme