slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Povýšenie Sv. Kríža "A" (15. - 21. 9. 2014)

Nedeľa Povýšenie Sv. Kríža "A"
Pondelok   Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska
Utorok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Ondreja Kima a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

 

Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A" (8. - 14. 9. 2014)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Narodenie Panny Márie
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Povýšenie kríža "A"

Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A" (1.-7. 9. 2014)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Moniky - spomienka
Štvrtok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A" (18. - 24. 8. 2014)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Piatok Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"

Devätnásta nedeľa cezročnom období "A" (11.-17. 8. 2014)

Nedeľa Devätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Kláry, panny - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka
Piatok Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A"

Osemnásta nedeľa cezročnom období "A" (4.-10. 8. 2014)

Nedeľa Osemnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Jána Vianneyho, kňaza - spomienka
Utorok féria
Streda Premenenie Pána - sviatok
Štvrtok féria
Piatok Sv. Dominka, kňaza - spomienka
Sobota Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa cezročnom období "A"

Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A" ˇ28. 7. - 3. 8. 2014)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Marty - spomienka
Streda Bl. Zdenky, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Ignáca z Loyola, kňaza - spomienka
Piatok Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Osemnásta nedeľa cezročnom období "A"

Šesnásta nedeľa cezročnom období "A" (21.-27. 7. 2014)

Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Márie Magdalény - spomienka
Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - spomienka - spomienka
Štvrtok féria
Piatok

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"

Pätnásta nedeľa cezročnom období "A" (14.-20. 7. 2014)

Nedeľa Pätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Štvrtok Sv. Andrea - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"

Štrnásta nedeľa cezročnom období "A" (7. - 13. 7. 2014)

Nedeľa Štrnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Pätnásta nedeľa cezročnom období "A"

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť, "A" (30. 6. - 6. 7. 2014)

Nedeľa Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť, "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Návšteva Panny Márie - sviatok
Štvrtok Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Piatok féria
Sobota Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť
Nedeľa Štrnásta nedeľa cezročnom období "A"

Najsvätejšej Trojice "A" (16.-22. 6. 2013)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Navsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "A"

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A" (9.-15. 6. 2014)

Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria
Streda Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme