Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B" (29. 12. 2014 - 4. 1. 2015)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B"
Pondelok   piaty deň v oktáve narodenia Pána
Utorok šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Streda siedmy deň v oktáve narodenia Pána, sv. Silvestra, pápeža
Štvrtok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - slávnosť
Piatok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov
Sobota Najsvätejšieho mena Ježiša - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána

Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" (22. - 28. 12. 2014)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Narodenie Pána - slávnosť
Piatok Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Sobota Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B"

Tretia adventná nedeľa v roku "B" (15. - 21. 12. 2014)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B"

Druhá adventná nedeľa v roku "B" (8. - 14. 12. 2014)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B"

Prvá adventná nedeľa v roku "B" (1.-7. 12. 2014)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv.. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Mikuláša, biskupa - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B"

Krista Kráľa "A" (24. - 30. 11. 2014)

Nedeľa Krista Kráľa "A"
Pondelok   Sv. Ondreja Dung - Laka, Kňaza a spol. mučeníkov
Utorok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období "A" (17. - 23. 11. 2014)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Obetovanie Panny Márie - spomienka
Sobota Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Krista Kráľa "A"

Spomienka všetkých verných zosnulých "A" (3. - 9. 11. 2014)

Nedeľa Spomienka všetkých verných zosnulých "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Výročie posviacky Lateránskej Baziliky "A"

 

Tridsiata nedeľa cezročnom období "A" (27. 10. -2. 11. 2014)

Nedeľa Tridsiata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Šimona a Júdiu, apoštolov - sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Všetkých Svätých - slávnosť
Nedeľa Spomienka všetkých verných zosnulých "A"

 

 

Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A" (10. - 26. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tridsiata nedeľa cezročnom období "A"

 

Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A" (13. - 19. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Terézie od Ježiša, Panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Sobota Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A" (6. - 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Ružencovej Panny Márie - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A" (29. 9. - 5. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok Svätých anjelov strážcov - spomienka
Piatok Féria
Sobota Sv. Františka Assiského - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A"

Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"

Free Joomla templates by Ltheme