Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (4.-10. 11. 2013)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
Utorok féria tridsiateho prvého týždňa
Streda féria tridsiateho prvého týždňa
Štvrtok féria tridsiateho prvého týždňa
Piatok féria tridsiateho prvého týždňa
Sobota Výročie posviacky Lateránskej Baziliky - sviatok
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Tridsiata nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (28. 10. - 3. 11. 2013)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Utorok féria tridsiateho týždňa
Streda féria tridsiateho týždňa
Štvrtok féria tridsiateho týždňa
Piatok Všetkých Svätých - slávnosť
Sobota Spomienka na všetkých verných zosnulých
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (21.-27. 10 2013)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho deviateho týždňa
Utorok féria dvadsiateho deviateho týždňa
Streda féria dvadsiateho deviateho týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho deviateho týždňa
Piatok féria dvadsiateho deviateho týždňa
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (14. - 20. 10 2013)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho ôsmeho týždňa
Utorok Sv Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Streda féria dvadsiateho ôsmeho týždňa
Štvrtok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Piatok Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (7. - 13. 10. 2013)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Ružencovej Panny Márie - spomienka
Utorok féria dvadsiateho siedmeho týždňa
Streda féria dvadsiateho siedmeho týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho siedmeho týždňa
Piatok Výročie posviacky Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Free Joomla templates by Ltheme