Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (21. - 27. 1. 2013)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok  
Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Obrátenie Sv. Pavla, apoštola - sviatok
Sobota Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

Krst Krista Pána, v roku "C" (14. - 20. 1. 2013)

Nedeľa Krst Krista Pána, v roku "C"
Pondelok  
1. týždňa v cezročnom období
Utorok 1. týždňa v cezročnom období
Streda 1. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Sv. Antona, opáta - spomienka
Piatok 1. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

Zjavenie Pána, v roku "C" (7. 1. - 13. 1. 2013)

Nedeľa Zjavenie Pána, v roku "C"
Pondelok  
po Zjavení Pána
Utorok po Zjavení Pána
Streda po Zjavení Pána
Štvrtok po Zjavení Pána
Piatok po Zjavení Pána
Sobota po Zjavení Pána
Nedeľa Krst Krista Pána, v roku "C"
Free Joomla templates by Ltheme