Siedma veľkonočná nedeľa v roku "C" (13. - 19. 5. 2013)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   po siedmej veľkonočnej nedeli
Utorok Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Streda po siedmej veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Piatok po siedmej veľkonočnej nedeli
Sobota po siedmej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "C"

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "C" (6. - 12. máj 2013)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   po šiestej veľkonočnej nedeli
Utorok po šiestej veľkonočnej nedeli
Streda po šiestej veľkonočnej nedeli
Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA - slávnosť
Piatok po šiestej veľkonočnej nedeli
Sobota po šiestej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "C"

Piata veľkonočná nedeľa v roku "C" (29. 4. - 5. 5. 2013)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi
Utorok po piatej veľkonočnej nedeli
Streda Sv. Jozefa, robotníka - spomienka
Štvrtok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Sobota po piatej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "C"

Tretia veľkonočná nedeľa v roku "C" (15. - 21. 4. 2013)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   po tretej veľkonočnej nedeli
Utorok po tretej veľkonočnej nedeli
Streda po tretej veľkonočnej nedeli
Štvrtok po tretej veľkonočnej nedeli
Piatok po tretej veľkonočnej nedeli
Sobota po tretej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "C"

Nedeľa Božieho milosrdenstva (8. - 14. 4. 2013)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva, v roku "C"
Pondelok  
Zvestovanie Pána - slávnosť
Utorok po druhej veľkonočnej nedeli
Streda po druhej veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok po druhej veľkonočnej nedeli
Sobota po druhej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "C"
Free Joomla templates by Ltheme