slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šestnásta nedeľa v roku "C" (22. - 28. júla 2013)

Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Márie Magdalény - spomienka
Utorok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Streda féria šesnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Piatok Sv.Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Sobota Sv. Gorazda spoločníkov - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "C"

 

Pätnásta nedeľa v roku "C" (15.-21. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Streda Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Štvrtok féria pätnásteho týždňa
Piatok féria pätnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

Štrnásta nedeľa v roku "C" (8. - 14. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria štrnásteho týždňa
Utorok féria štrnásteho týždňa
Streda féria štrnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Piatok féria štrnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

 

Trinásta nedeľa v roku "C" (1. - 7. 7. 2013)

Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria trinásteho týždňa
Utorok Návšteva Panny Márie - sviatok
Streda Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Štvrtok féria trinásteho týždňa
Piatok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Sobota Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"

 

Dvanásta nedeľa v roku "C" (24. - 30. 6. 2013)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Utorok féria dvanásteho týždňa
Streda féria dvanásteho týždňa
Štvrtok féria jedenásteho týždňa
Piatok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"

 

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme