Šestnásta nedeľa v roku "C" (22. - 28. júla 2013)

Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Márie Magdalény - spomienka
Utorok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Streda féria šesnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Piatok Sv.Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Sobota Sv. Gorazda spoločníkov - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "C"

 

Pätnásta nedeľa v roku "C" (15.-21. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Streda Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Štvrtok féria pätnásteho týždňa
Piatok féria pätnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

Štrnásta nedeľa v roku "C" (8. - 14. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria štrnásteho týždňa
Utorok féria štrnásteho týždňa
Streda féria štrnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Piatok féria štrnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

 

Trinásta nedeľa v roku "C" (1. - 7. 7. 2013)

Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria trinásteho týždňa
Utorok Návšteva Panny Márie - sviatok
Streda Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Štvrtok féria trinásteho týždňa
Piatok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Sobota Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"

 

Dvanásta nedeľa v roku "C" (24. - 30. 6. 2013)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Utorok féria dvanásteho týždňa
Streda féria dvanásteho týždňa
Štvrtok féria jedenásteho týždňa
Piatok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"

 

Free Joomla templates by Ltheme