Dvadsiata prvá nedeľa v roku "C" (26. 8. - 1. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho prvého týždňa
Utorok Sv. Moniky - spomienka
Streda Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Mučenícka smrť Jána Krstiteľa - spomienka
Piatok féria dvadsiateho prvého týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C"

Dvadsiata nedeľa v roku "C" (19. - 25. 8. 2013)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho týždňa
Utorok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Štvrtok Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Piatok féria dvadsiateho týždňa
Sobota Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v roku "C"

Devätnásta nedeľa v roku "C" (12. - 18. 8. 2013)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria devätnásteho týždňa
Utorok féria devätnásteho týždňa
Streda Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Štvrtok Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Piatok féria devätnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v roku "C"

Osemnásta nedeľa v roku "C" (5. - 11. 8. 2013)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria osemnásteho týždňa
Utorok Premenenie Pána - sviatok
Streda féria osemnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Piatok Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice - sviatok
Sobota Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "C"

Sedemnásta nedeľa v roku "C" (29. 7. - 4. 8. 2013)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Marty - spomienka
Utorok Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Streda Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Štvrtok Sv. Alfonza Márie de' Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok féria sedemnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v roku "C"
Free Joomla templates by Ltheme