slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (1. - 6. 10. 2013)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok Sv. Terézie z Lusieux, panny a učiteľky Cirkvi
Streda Sv. anjelov strážcov - spomienka
Štvrtok féria dvadsiateho šiestého týždňa
Piatok Sv. Františka Assiského - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (23. - 29. 9. 2013)

 

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Utorok féria dvadsiateho piatého týždňa
Streda féria dvadsiateho piatého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho piatého týždňa
Piatok Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Sobota Sv. Václava, mučeníka - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C" (16.-22. 9. 2013)

Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Utorok féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Streda féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Piatok Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov
Sobota Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C" (9. - 15. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho tretieho týždňa
Utorok féria dvadsiateho tretieho týždňa
Streda féria dvadsiateho tretieho týždňa
Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa cirkvi
Sobota Povýšenie sv. Kríža - sviatok
Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C"

Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C" (2. - 8. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho druhého týždňa
Utorok Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Streda féria dvadsiateho druhého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho druhého týždňa
Piatok féria dvadsiateho druhého týždňa
Sobota Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov - spomienka
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C"

 

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme