Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (1. - 6. 10. 2013)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok Sv. Terézie z Lusieux, panny a učiteľky Cirkvi
Streda Sv. anjelov strážcov - spomienka
Štvrtok féria dvadsiateho šiestého týždňa
Piatok Sv. Františka Assiského - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (23. - 29. 9. 2013)

 

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Utorok féria dvadsiateho piatého týždňa
Streda féria dvadsiateho piatého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho piatého týždňa
Piatok Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Sobota Sv. Václava, mučeníka - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C" (16.-22. 9. 2013)

Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Utorok féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Streda féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Piatok Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov
Sobota Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C" (9. - 15. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho tretieho týždňa
Utorok féria dvadsiateho tretieho týždňa
Streda féria dvadsiateho tretieho týždňa
Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa cirkvi
Sobota Povýšenie sv. Kríža - sviatok
Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C"

Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C" (2. - 8. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho druhého týždňa
Utorok Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Streda féria dvadsiateho druhého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho druhého týždňa
Piatok féria dvadsiateho druhého týždňa
Sobota Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov - spomienka
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C"

 

Free Joomla templates by Ltheme