^ Back to Top

Kalendár podujatí 2019

Kalendár podujatí 2019 vo FARNOSTI RAJECKÁ LESNÁ

17. 3. 2019

Púť za život

28. 4. 2019

Púť Hasičov

30. 4. 2019

Stavanie mája

4. 5. 2019

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

5. 5. 2019

Výstup na Banisko

11. 5. 2019

Detská púť

1. 6. 2019

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

15. 16. 6. 2019   Púť Najsvätejšej Trojice
21. 6. 2019 Púť onkologických pacientov

22. 6. 2019

Heligónka

29. 6. 2019

Jánska vatra

5. 7. 2019

Výstup na Kľak

6. 7. 2019

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

13. 7. 2019

FARFEST

28. 7. 2019

Púť k sv. Anne

3. 8. 2019

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

4. 8. 2019 Súťaž hasiči

24. 8. 2019

Deň sv. Hubert PZ Sokol

31. 8. 2019

Deň sv. Hubert Rybná

7. 9. 2019

Narodenie Panny Márie - Púť k Panne Márii Frivaldskej

8. 9. 2019

Púť k Panne Márii Frivaldskej 

21. 9. 2019

Obecné hody

5. 10. 2019

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

10. 11. 2019

Svätomartinský lampionový sprievod

5. 12. 2019

Sv. Mikuláš

25. 12. 2019

Narodenie Pána - Jasličková pobožnosť