Program liturgických slávení a pobožností roku 2024

29. 3. 2024     VEĽKÝ PIATOK, KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRII o 10:00 hod.
4. 5. 2024     Fatimská sobota o 10:00 h. posvätný ruženec, o 11:00 hod. sv. omša
5. 5. 2024     Púť hasičov, sv. omša o 11:00 hod.
11. 5. 2024     Púť deti (eRko)
19. 5. 2024     Zoslanie Ducha Svätého, prvé sväté prijímanie pri sv. omši o 11:00 hod.
25. 5. 2024     Slávnosť Najsvätejšej Trojice – sobota: od 14:00 hod. požehnanie  pútnikov, o 17:00 hod. posvätný ruženec, o 18:00 hod. sv. omša, potom procesia na Kalváriu
26. 5. 2024     Slávnosť Najsvätejšej Trojice – nedeľa: o 8:00 hod. sv. omša, o 10:00 hod. posvätný ruženec, o 11:00 h. slávnostná sv. omša, požehnanie pútnikov,
o 16:00 hod. sv. omša
1. 6. 2024     Fatimská sobota o 10:00 hod. posvätný ruženec, o 11:00 hod. sv. omša
6. 7. 2024     Fatimská sobota o 10:00 hod. posvätný ruženec, o 11:00 hod. sv. omša
28. 7. 2024     Púť k sv. Anne na Hôrkach o 10:00 hod. posvätný ruženec, o 11:00 hod. sv. omša
3. 8. 2024     Fatimská sobota o 10:00 hod. posvätný ruženec, o 11:00 hod. sv. omša
7. 9. 2024     Fatimská sobota o 10:00 hod. posvätný ruženec, o 11:00 hod. sv. omša
8. 9. 2024     Púť k Panne Márii Frívaldskej - nedeľa: o 8:00 hod. sv. omša, o 10:00 hod. posvätný ruženec, o 11:00 hod. slávnostná sv. omša, požehnanie pútnikov,
o 16:00 hod. sv. omša
5. 10. 2024     Fatimská sobota o 10:00 hod. posvätný ruženec, o 11:00 hod. sv. omša