slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Desiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok  Féria
Utorok sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Streda Féria
Štvrtok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok Féria
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

Deviata nedeľa v cezročnom období

Pondelok  sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období

 

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Pondelok  Féria
Utorok Féria
Streda sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka
Štvrtok NAJSVATEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
Piatok Féria
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v prvú sobotu
Nedeľa Deviata v cezročnom období

 

Nedeľa Zoslania Ducha svätého

Pondelok  Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok
Piatok Féria
Sobota Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Siedma veľkonočná nedeľa

Pondelok  Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Mateja, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Zoslania Ducha svätého

 

Šiesta veľkonočná nedeľa

Pondelok  Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

 

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Pondelok  Féria
Utorok sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Štvrtok sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

 

Tretia veľkonočná nedeľa

Pondelok  Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pondelok  Zvestovanie Pána, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa

 

Veľkonočná nedeľa

Pondelok  vo Veľkonočnej oktáve
Utorok vo Veľkonočnej oktáve
Streda vo Veľkonočnej oktáve
Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve
Piatok vo Veľkonočnej oktáve
Sobota vo Veľkonočnej oktáve
Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Palmová nedeľa

Pondelok   svätého týždňa
Utorok svätého týždňa
Streda svätého týždňa
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok utrpenia Pána
Sobota Veľkonočná vigília
Nedeľa
Pánovho zmrtvývstania

 

Piata pôstna nedeľa 

Pondelok   po piatej pôstnej nedeli
Utorok sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
Streda po piatej pôstnej nedeli
Štvrtok po piatej pôstnej nedeli
Piatok po piatej pôstnej nedeli
Sobota po piatej pôstnej nedeli
Nedeľa
Palmová nedeľa (Kvetná)

 

Štvrtá pôstna nedeľa 

Pondelok   po štvrtej pôstnej nedeli
Utorok po štvrtej pôstnej nedeli
Streda po štvrtej pôstnej nedeli
Štvrtok po štvrtej pôstnej nedeli
Piatok po štvrtej pôstnej nedeli
Sobota po štvrtej pôstnej nedeli
Nedeľa
Piata pôstna nedeľa

 

Tretia pôstna nedeľa 

Pondelok   po tretej pôstnej nedeli
Utorok po tretej pôstnej nedeli
Streda po tretej pôstnej nedeli
Štvrtok po tretej pôstnej nedeli
Piatok po tretej pôstnej nedeli
Sobota po tretej pôstnej nedeli
Nedeľa
Štvrtá pôstna nedeľa, (LAETARE)

 

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme