^ Back to Top

26. nedeľa v období cez rok (27. 9. - 3. 10. 2010)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa rok "C"
Pondelok  Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Štvrtok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Sobota Sv. Anjelov strážcov - spomienka

Nedeľa

 

Dvadsiata siedma nedeľa


Čítať ďalej...

25. nedeľa v období cez rok (20. 9. - 26. 9. 2010)

Nedeľa   Dvadsiata piata nedeľa rok "C"
Pondelok  Sv. Ondreja Kima Teagona kňaza a spoločníkov
Utorok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Streda féria
Štvrtok Sv. Pia z Pietrelčíny, kňaza - spomienka
Piatok féria
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa

 

Čítať ďalej...

24. nedeľa v období cez rok (13. 9. - 19. 9. 2010)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá rok „C“
Pondelok   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Streda Sedembolestnej Panny Márie - slávnosť
Štvrtok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Piatok féria
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa

 

Čítať ďalej...

22. nedeľa v období cez rok (30. 8. - 5. 9. 2010)

Nedeľa Dvadsiata druhá rok "C"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Gragora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa

Čítať ďalej...

23. nedeľa v období cez rok (6. 9. - 12. 9. 2010)

Nedeľa Dvadsiata tretia rok "C"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Marka, Melichara a Štefana, mučeníkov - spomienka
Streda Narodenie Panny Márie - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa

Čítať ďalej...

21. nedeľa v období cez rok (23. 8. - 29. 8. 2010)

Nedeľa Dvadsiata prvá rok „C“
Pondelok  féria
Utorok Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Moniky - spomienka
Sobota Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa 

Čítať ďalej...

Podkategórie