^ Back to Top

22. nedeľa v období cez rok (30. 8. - 5. 9. 2010)

Nedeľa Dvadsiata druhá rok "C"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Gragora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa

Čítať ďalej...

21. nedeľa v období cez rok (23. 8. - 29. 8. 2010)

Nedeľa Dvadsiata prvá rok „C“
Pondelok  féria
Utorok Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Moniky - spomienka
Sobota Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa 

Čítať ďalej...

20. nedeľa v období cez rok (16. 8. - 22. 8. 2010)

Nedeľa Nanebovzatie Panny Márie, rok „C“
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa

Čítať ďalej...

18. nedeľa v období cez rok (2. 8. - 8. 8. 2010)

Nedeľa Osemnásta v období cez rok „C“
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Jána Mária Vianneyho, kňaza . spomienka
Štvrtok féria
Piatok Premenenie Pána - sviatok
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Devätnásta v období cez rok 

 

Čítať ďalej...

19. nedeľa v období cez rok (9. 8. - 15. 8. 2010)

Nedeľa  Devätnásta v období cez rok „C“
Pondelok   Sv. Terézie Benedikty z Kríža - sviatok
Utorok Sv Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Streda Sv. Kláry, panny - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza - spomienka
Nedeľa Nanebovzatie Panny Márie

 

Čítať ďalej...

Páter Martin Mazák


Narodil sa: 12. decembra 1913 vo Frivalde (dnes Rajecká Lesná)

Prvé sľuby:  31. júla 1937

Doživotné sľuby: 31. júla 1940

Kňazská vysviacka: 24. februára 1945

Zomrel: 17. novembra 2006

 

mazak_martinDon Mazák zomrel v piatok 17. novembra 2006 v Ženeve v požehnanom veku 93 rokov. Za kňaza bol vysvätený 24. februára 1945 v Lyone. Od roku 1952 pôsobil ako salezián kňaz vo Švajčiarsku a po roku 1968 sa stal misionárom pre

Čítať ďalej...

Podkategórie