^ Back to Top

34. nedeľa v období cez rok (22. 11. - 28. 11. 2010)

Nedeľa 
Tridsiata štvrta nedeľa rok "C" Krista Kráľa
Pondelok 
Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza a spoločníkov
Štvrtok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Prvá adventná nedeľa rok A

Čítať ďalej...

33. nedeľa v období cez rok (15. 11. - 21. 11. 2010)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa rok "C"
Pondelok  féria
Utorok Sv. Margity Škótskej - spomienka
Streda Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa - Krista Kráľa

Čítať ďalej...

32. nedeľa v období cez rok (8. 11. - 14. 11. 2010)

Nedeľa  Tridsiata druhá nedeľa rok "C"
Pondelok  féria
Utorok Výročie posvätenia Lateránskej Baziliky - sviatok
Streda Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka
Piatok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa

Čítať ďalej...

30. nedeľa v období cez rok (25. 10. - 30. 10. 2010)

Nedeľa Triddsiata nedeľa rok "C"
Pondelok   féria
Utorok Výročie posvätenia chrámov, ktorých deň nie je známy
Streda féria
Štvrtok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa

Čítať ďalej...

31. nedeľa v období cez rok (1. 11. - 7. 11. 2010)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa rok "C"
Pondelok   Všetkých svätých
Utorok Spomienka na všetkých verných zosnulých
Streda féria
Štvrtok Sv. Karola Boromeo, biskupa - spomienka
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa  Tridsiata druhá nedeľa

Čítať ďalej...

29. nedeľa v období cez rok (18. 10. - 24. 10. 2010)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa rok "C"
Pondelok  Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa

Čítať ďalej...

Podkategórie