^ Back to Top

Druhá nedeľa po narodení Pána rok "A" (3.1. -9. 1. 2011)

Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána rok "A"
Pondelok Najsvätejšieho mena Ježiš - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Zjavenie Pána - troch kráľov
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Krst Krista Pána

Čítať ďalej...

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (27. 12. 2010 - 2. 1. 2011)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa rok "A"
Pondelok  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok
Utorok Sv. Nevinatok, mučeníkov - sviatok
Streda Oktáva
Štvrtok Oktáva
Piatok Oktáva
Sobota Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - Nový rok
Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána

Čítať ďalej...

4. adventná nedeľa (20. 12. - 26. 12. 2010)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa rok "A"
Pondelok  féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Narodenie Pána - vigília
Sobota Narodenie Pána - deň slávnosti

Nedeľa

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Čítať ďalej...

2. adventná nedeľa (6. 12. - 12. 12. 2010)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa rok "A"
Pondelok  Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka
Utorok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Štvrtok Sv. Jána Didaka - spomienka
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa rok "A"

Čítať ďalej...

3. adventná nedeľa (13. 12. - 19. 12. 2010)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa rok "A"
Pondelok  Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Utorok Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa rok "A"

Čítať ďalej...

1. adventná nedeľa (29. 11. - 5. 12. 2010)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa rok "A"
Pondelok  féria
Utorok Sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Sobota féria
Nedeľa Druhá adventná nedeľa rok "A"

Čítať ďalej...

Podkategórie