^ Back to Top

Šiesta nedeľa v období cez rok "A" (14. 2. do 20. 2. 2011)

Nedeľa Šiesta nedeľa v období cez rok "A"
Pondelok  Sv. Cyrila, mnícha, sv. Metoda, biskuba
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Siedma nedeľa v období cez rok

 

Čítať ďalej...

Piata nedeľa v období cez rok "A" (7. 2. do 13. 2. 2011)

Nedeľa Piata nedeľa v období cez rok "A"
Pondelok  féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Školastiky, panny - spomienka
Piatok Panny Márie Lurdskej - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Šiesta nedeľa v období cez rok

Čítať ďalej...

Štvrtá nedeľa v období cez rok "A" (31. 1. do 6. 2. 2011)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v období cez rok "A"
Pondelok Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Utorok féria
Streda Obetovanie Pána - sviatok
Štvrtok sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok féria
Sobota Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v období cez rok

Čítať ďalej...

Druha nedeľa v období cez rok "A" (17. 1. - 23. 1. 2011)

Nedeľa Druhá nedeľa v období cez rok "A"
Pondelok Sv. Antona, opáta - spomienka
Utorok 2. týždňa v období cez rok
Streda 2. týždňa v období cez rok
Štvrtok 2. týždňa v období cez rok
Piatok Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tretia nedeľa cez rok

Čítať ďalej...

Tretia nedeľa v období cez rok "A" (24. 1. - 30. 1. 2011)

Nedeľa Tretia nedeľa v období cez rok "A"
Pondelok Sv. Františka Saleského, biskupa - spomienka
Utorok Obrátenie sv. apoštola Pavla - spomienka
Streda Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Štvrtok Sv. Agnesy Merici, panny - spomienka
Piatok Sv. Tomáša Akvinského, kňaza - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Štvrtá nedeľa v období cez rok

Čítať ďalej...

Prvá nedeľa v období cez rok "Krst Krista Pána" (10. 1. - 16. 1. 2011)

Nedeľa Krst Krista Pána rok "A"
Pondelok 1. týždňa v období cez rok
Utorok 1. týždňa v období cez rok
Streda 1. týždňa v období cez rok
Štvrtok Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok 1. týždňa v období cez rok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Druhá nedeľa v období cez rok

Čítať ďalej...

Podkategórie