^ Back to Top

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A" (20. - 26. 6. 2011)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"
Pondelok   féria v 12. týždni cez rok
Utorok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Streda féria v 12. týždni cez rok
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť
Piatok Narodenie Jána Krstiteľa - slávnosť
Sobota Panny Márie - ľubovoľna spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

Čítať ďalej...

Nedeľa zoslania Ducha Svätého "A" (13. - 19. 6. 2011)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého "A"
Pondelok   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok féria v 11. týždni cez rok
Streda féria v 11. týždni cez rok
Štvrtok féria v 11. týždni cez rok
Piatok féria v 11. týždni cez rok
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Čítať ďalej...

Siedma veľkonočná nedeľa rok "A" (6. 6. - 12. 6. 2011)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Barbanáša, apoštola - spomienka
Nedeľa Nedeľla zoslania Ducha Svätého

Čítať ďalej...

Piata veľkonočná nedeľa rok "A" (23. 5. - 29. 5. 2011)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Čítať ďalej...

Šiesta veľkonočná nedeľa rok "A" (30. 5. - 5. 6. 2011)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa rok "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Štvrtok Nanebovstúpenia Pána - slávnosť
Piatok Sv. Karola Lwangu aspoločníkov, mučeníkov
Sobota féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

Čítať ďalej...

Štvrtá veľkonočná nedeľa rok "A" (16. 5. - 22. 5. 2011)

Nedeľa Štvrtá nedeľa rok "A"
Pondelok   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

 

Čítať ďalej...

Podkategórie