^ Back to Top

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období (5. - 11. 7. 2021)

Pondelok    sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, slávnosť
Utorok sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Streda sv. Antona Máriu Zaccária, kňaza
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Trinásta nedeľa v Cezročnom období (28. 6. - 4. 7. 2021)

Pondelok    sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Utorok Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť 
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Navšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Sobota  sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Nedeľa Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období (21. - 27. 6. 2021)

Pondelok    sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Desiata nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 6. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období (14. - 20. 6. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (31. 5. - 6. 6. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok sv. Justína, mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  sv. Bonifáca, spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Podkategórie