^ Back to Top

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 11. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Streda sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka      
Štvrtok sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Piatok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 11. 2021)

Pondelok   Všetkých svätých, slávnosť
Utorok Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Streda Féria       
Štvrtok sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Piatok sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Tridsiata nedeľa v cezročnom období (25. - 31. 10. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 10. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok Féria
Piatok sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 10. 2021)

Pondelok   sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 10. 2021)

Pondelok   sv. Františka Assiského, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok Ružencovej Panny Márie, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Podkategórie