^ Back to Top

Druhá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 1. 2022)

Pondelok   sv. Antona, opáta, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Agnesy, panny a mučenice
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Nedeľa krstu Pána (10. - 16. 1. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období

Čítať ďalej...

Druhá nedeľa po Narodení Pána (3. - 9. 1. 2022)

Pondelok   Najsvätejšieho mena Ježiš
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Zjavenie Pána, slávnosť
Piatok po Zjavení Pána
Sobota  po Zjavení Pána
Nedeľa Nedeľa krstu Pána

Čítať ďalej...

Štvrtá adventná nedeľa (20. - 26. 12. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok vigília Narodenia Pána
Sobota  Narodenie Pána, slávnosť
Nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

Čítať ďalej...

Nedeľa Svätej rodiny (27. 12. 2021 - 2. 1. 2022)

Pondelok   sv. Jána apoštola a evanielistu, sviatok
Utorok sv. Neviniatok, sviatok
Streda sv. Tomáša Beketa, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok oktáva Narodenia Pána
Piatok sv. Silvestra, spomienka
Sobota  Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána

Čítať ďalej...

Tretia adventná nedeľa (13. - 19. 12. 2021)

Pondelok   sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Utorok sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

Čítať ďalej...

Podkategórie