^ Back to Top

Ôsma nedeľa v Cezročnom období (28. 2. - 6. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa

Čítať ďalej...

Siedma nedeľa v Cezročnom období (21. - 27. 2. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Katedra sv. Petra, apoštola
Streda sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Ôsma nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Šiesta nedeľa v Cezročnom období (14. - 20. 2. 2022)

Pondelok   sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupov, patrónov Európy, sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období (31. 1. - 6. 2. 2022)

Pondelok   sv. Jána Bosca, spomienka
Utorok Féria
Streda Obetovanie Pána - Hromnice, sviatok
Štvrtok sv. Blažeja, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  sv. Agáty, panny a mučenice
Nedeľa Piata nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Piata nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 2. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Školastiky, panny, spomienka
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Tretia nedeľa v Cezročnom období (24. - 30. 1. 2022)

Pondelok   sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Streda sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Štvrtok sv. Angeli Meriči, panny, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Čítať ďalej...

Podkategórie