^ Back to Top

Príhovor žilinského biskupa Mons Tomáša Galisa

Dišpenz od povinnosti zúčastniť sa sv. omše

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz veriacim katolíkom latinského obradu, 

ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).

Biskup sa rozhodol udeliť dišpenz vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a protipandemické opatrenia a duchovný pokoj jednotlivých veriacich.

Zároveň povzbudzuje všetkých kňazov k individuálnej pastoračnej službe a veriacich v súvislosti so slávením sv. omší k využívaniu online prenosov.