Nedeľa Svätej rodiny (27. 12. 2021 - 2. 1. 2022)

Pondelok   sv. Jána apoštola a evanielistu, sviatok
Utorok sv. Neviniatok, sviatok
Streda sv. Tomáša Beketa, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok oktáva Narodenia Pána
Piatok sv. Silvestra, spomienka
Sobota  Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Štefana, Vincenciu a deti
  18:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Františka a Máriu
Utorok 11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine Zdenka Pekného
  18:00 hod.   za + Janku, Ladislava, Žofiu a Eugena
Streda 11.00 hod. za zdravie, pokoj, lásku a Božiu pomoc v rodine Kadakovej
  18:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu
Štvrtok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Mariannu
Piatok 11.00 hod. za Mariólu
  16:00 hod.   na poďakovanie
Sobota 7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod.   za + Jozefa, Jozefínu a Bohuslava
  16:00 hod. na úmysel
Nedeľa 7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. na poďakovanie za 80. a 85. rokov života
  16:00 hod. na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky bude v piatok ráno o 8:00 hod. od (440 - 480)

Od 10.12.2021 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ maximálne 30 osôb a to len pre zaočkovaných alebo prekonaných covid 19.

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Sv. spoveď a sv. prijímanie:
Pondelok – streda od 10:30 do 10.50 a večer od 17:30 do 17:50 h.
Štvrtok od 10:30 do 10.50 a večer od 15:30 do 15:50 h.
Sobota - nedeľa od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h.  

(Spovedá sa v sakristii, vchádza sa z vonku.)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme