slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá adventná nedeľa (20. - 26. 12. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok vigília Narodenia Pána
Sobota  Narodenie Pána, slávnosť
Nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za + Editu
  18:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Utorok 6:45 hod. za + Jozefa, Magdalénu, Júliu a rodičov
  18:00 hod.   za + Blažeja Zvrškovca, pohrebná
Streda 6:45 hod. za + Evu
  18:00 hod.   za + Margitu Kolárovú, pohrebná
Štvrtok 6:45 hod. za + Evu
  18:00 hod.   za + Miroslava Mieresa, pohrebná
Piatok 16:00 hod. za + Gašpara, Vendelína a Jána
  24:00 hod.   za veriacich
Sobota 7:30 hod. za zdravie, pokoj, lásku a Božiu pomoc v rodine Kadakovej
  10:30 hod.   za + Valéra, Máriu a deti
  16:00 hod. za zdravie, pokoj, lásku a Božiu pomoc v rodine Kadakovej
Nedeľa 7:30 hod. za + Blažeja
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Ľubomíra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky bude v piatok ráno o 8:00 hod. od (400 - 439)

Od 10.12.2021 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ maximálne 30 osôb a to len pre zaočkovaných alebo prekonaných covid 19.

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Sv. spoveď a sv. prijímanie:
Pondelok – štvrtok od 7:30 do 8.00 a večer od 17:00 do 17:45 h.
Sobota - nedeľa od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h.

(Spovedá sa v sakristii, vchádza sa z vonku.)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme