slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia adventná nedeľa (13. - 19. 12. 2021)

Pondelok   sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Utorok sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Nedeľa 16:00 hod. za + Zdenka
Pondelok   6:45 hod. za veriacich
  18:00 hod.   za + Emíliu a Vieru
Utorok 6:45 hod. za veriacich
  18:00 hod.   za + Gabriela a Hermínu
Streda 6:45 hod. na úmysel
  18:00 hod.   za + Gašpara, Veroniku a rodičov
Štvrtok 6:45 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu
  18:00 hod.   za + Rudolfa, Karolínu a deti
Piatok 6:45 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vilmu
  18:00 hod.   za + Eduarda, Magdalénu a deti
Sobota 6:45 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
  18:00 hod.   za + Štefana a Barboru
Nedeľa 7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Žofiu
  16:00 hod. na poďakovanie za 80. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno o 8:00 hod. od (360 - 399)

Od 10.12.2021 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ pre maximálne 30 osôb a to len pre zaočkovaných alebo prekonaných covid 19.

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD, sv. spoveď a sv. prijímanie a to:
Pondelok – sobota od 7:30 do 8.00 a večer od 17:00 do 17:45 h.
Nedeľa od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h.
(Spovedá sa v sakristii, vchádza sa z vonku.)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme