slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (15. - 21. 11. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka     
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Krista Kráľa, slávnosť

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Ondreja, Karolínu a Margitu  
Utorok 18.00 hod.     + Štefana, Cecíliu a rodičov  
Streda 18.00 hod. + Štefániu, Jozefa, Cyrila a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. Na poďakovanie
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a Petra
Sobota 18.00 hod. + Michala
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. + Romana
  16.00 hod. + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

V tomto týždni bude sv. spoveď štvrť hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme