slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 11. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Streda sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka      
Štvrtok sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Piatok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. Na úmysel   
  18.00 hod. Za dar Ducha sv. pre Kristínu  
Utorok 7.30 hod.     Na úmysel   
  18.00 hod. + Jozefa  
Streda 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
Štvrtok 7.30 hod. Na úmysel 
  18.00 hod. + Veroniku, Ondreja, Štefana a Agnešu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Petra
Sobota 7.30 hod.  Na úmysel
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a jeho rodinu
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. + Martina
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer o 19:00 hod. pozývame deti a mládež do Baziliky na modlitbu sv. ruženca.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme