slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období (11. - 17. 10. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok Féria
Piatok sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Júliu, Michala a synov  
Utorok 18.00 hod.   + Vendelína, Annu, Vlastu a Martu  
Streda 18.00 hod. + Vojtecha
Štvrtok 18.00 hod. + Za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Annu, Štefana, Máriu a Pavla
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine Paisovej a Panákovej
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. + Štefániu a Štefana
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.   

V tomto týždni sa v stredu a v piatok modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 h.

V piatok večer o 19:00 hod. pozývame deti a mládež do Baziliky na modlitbu sv. ruženca.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na svetové misie, pokladnička na to bude označená.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme